Strategic workshop on computational medicine

28 November 2019, LifeScience Park Krakow


Komisja Europejska, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspólnie przeznaczyły ponad 30 milionów euro na utworzenie nowego Centrum Medycyny Obliczeniowej w Krakowie. Zadaniem centrum – Sano, jest opracowanie zaawansowanych technologii obliczeniowych do zapobiegania, diagnozowania i leczenia chorób. Ze względu na wczesny etap rozwoju projektu centrum prowadzi rozmowy z kluczową grupą zainteresowanych ekspertów wsłuchując się w ich konkretne potrzeby związane z rozwojem medycyny obliczeniowej.  Warsztaty jakie odbyły się 28 listopada 2019 w Krakowie zgromadziły przedstawicieli przemysłu, klinicystów oraz badaczy.  Z tym większą satysfakcją odnotowujemy fakt że mogliśmy się znaleźć w gronie ekspertów, mając możliwość wymiany doświadczeń, zaprezentowania potrzeb i barier jakie są związane z medycyną obliczeniową. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *