Zakres działalności

Zakres działalności Medical Algorithms obejmuje między innymi:

• Doradztwo w zakresie algorytmów medycznych oraz ich implementacji komputerowej

• Komputerowe wspomaganie diagnostyki nieinwazyjnej w medycynie spersonalizowanej

• Zastosowanie sztucznej inteligencji w diagnostyce
i przewidywaniu ryzyka wystąpienia chorób (algorytmy, big data)

• Badania i rozwój metod komputerowych w medycynie (medycyna In silico)

• Badania w zakresie modelowania i symulacji systemów bio-mechanicznych

• Rozwój oprogramowania do zastosowań medycznych

• Rozwój usług związanych z medycyną in-silico

• Opracowanie procedur i wymagań dla zastosowania Additive Manufacturing‎ dla celów medycznych

• Organizacja szkoleń i konferencji