Prace

Bieżąca działalność Medical Algorithms jest ukierunkowana na opracowaniu szeroko dostępnych aplikacji medycznych oraz badaniach naukowych z dziedziny medycyny In Silico.