Steve Jobs’ liver—and the quest for a better organ algorithm

The legacy system is inefficient, but can equations overcome emotions?

MALLORY LOCKLEAR – 3/15/2017, 4:00 AM

Steve Jobs – czy algorytmy medyczne mogą pomóc w doborze narządów do przeszczepu.

In 2009, Steve Jobs received a liver transplant—not in northern California where he lived, but across the country in Memphis, Tennessee. Given the general complications of both travel and a transplant, Jobs’ decision may seem like an odd choice. But it was a strategic move that almost certainly got him a liver much more quickly than if Jobs had just waited for a liver to become available in California. Eight years later, the Apple founder’s procedure continues to highlight the state of transplants in the US: when it comes to organs, we have a big math problem.Today, there’s a much greater need than there are organs to go around. It’s a problem currently being tackled in part by mathematicians and developers, who are crafting clever algorithms that aim to make organ allocation as fair as possible. Butit’s complicated math that’s done against a backdrop of sticky ethical issues, and the debates surrounding it are heated and contentious.

W 2009 roku wykonano przeszczep wątroby u Steve Jobs’a . Narząd do przeszczepu nie pochodził jednak z północnej Kalifornii, czyli z miejsca jego zamieszkania, ale z Memphis, Tennessee. Mogło by się wydawać że tak znaczna odległość jaka dzieliła biorcę narządu od dawcy jest czynnikiem krytycznym stwarzającym ryzyko niepowodzenia procedury transplantacji narządu a tym samym  stawiającym pod znakiem zapytania  zasadność wykonania przeszczepu. Jednak decyzja o przeprowadzeniu przeszczepu wydawała się słuszna, biorąc pod uwagę że czas oczekiwania na dawcę w Kalifornii byłby  prawdopodobnie znacznie dłuższy. Od tego czasu minęło wiele lat, jednak problem jaki dotyczył wtedy założyciela firmy Apple jest w dalszym ciągu aktualny i jest to w dużym stopniu zagadnienie natury matematycznej.  Dlatego też w chwili obecnej duża grupa matematyków i programistów próbuje stworzyć optymalny algorytm pozwalający na jak najbardziej efektywny dobór pomiędzy dawcami i biorcami narządów. Problem ten wzbudza wiele kontrowersji ponieważ dotyka on delikatnych zagadnień natury etycznej i moralnej.

https://arstechnica.com/science/2017/03/live-death-math-and-efficiency-the-quest-to-solve-us-organ-transplants-woes/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *